1 ОКТОМВРИ 2020

Клъстерът за ИТ подкрепа за туристическия бизнес в Черно море е отговорен партньор в проекта за Разработване и стартиране на платформата за електронна подкрепа на NESET.

Платформата е специално съобразена с нуждите на младите хора, които са извън заетост, образование или обучение.

Разделът „Работа“ е предназначен да съчетае точните хора с правилните работни места, без значение дали става въпрос за младеж, който търси работа в туризма, или за работодател, който обявява свободно работно място. Високо информативното профилиране и на двата типа потребители на платформата помага на търсещите работа да намерят идеалната позиция, която ще даде тласък на кариерата им в туризма, а на работодателите – да  открият служителите, които ще се представят най-добре на обявените свободни работни места.

Модулът за стартиращи предприятия има за цел да подкрепя и насърчава потенциалните млади предприемачи в туризма. Бъдещият предприемач въвежда в Бизнес калкулатора някои основни параметри на планирания бизнес и получава в отговор четири финансови показатели, разгънати в следващите 10 години: нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвръщаемост, индекс на рентабилност и период на обратно изплащане. Те дават представа на предприемача колко ще струва бизнесът му във времето и му помагат да планира и управлява своите парични потоци. Калкулаторът дори предоставя интелигентни насоки за действие. Има и възможност да се сравняват до три различни сценарии за проекти.

За тези, които биха искали да разширят знанията си и да изградят устойчива кариера в туризма, раздел „Ресурси“ предлага набор от учебни материали, стандарти за валидиране, казуси, методологически насоки, транснационален анализ на несъответствията в уменията и недостига на работна сила в туризма, статистика. Разделът е отворен, за да бъде допълнен със специфични за всяка страна материали в бъдеще.